การดุลสมการเคมี

การดุลสมการ  ทฤษฎีและโจทย์

เป็นการดุลด้วยวิธีของ  ครู เอ๋  นะครับ  

จากประสบการณ์ที่พบว่านักเรียนค่อนข้างมีปัญหาการดุลสมการ

ครู เอ๋ เลยพยายามคิดรูปแบบการดุลให้ง่าย  กระชับ

วิธีค่อนข้างสั้น  จำง่ายมาก  แต่ต้องใช้การทำโจทย์  หลายรูปแบบ  เพื่อเสริมความเข้าใจนะครับ

ก่อนจะทำด้วยวิธีของ  ครู เอ๋  ลองทำหัวให้ว่าง  ลืมวิธีเก่าๆก่อนนะครับ